Vær og sjøtemperatur på Palmekysten - Tømmerstø - Kristiansand - Norge
Best på været som var

Været nå: | | Tømmerstø-LIVE | | Yr observasjoner | | Prognoser | | Satellittbilder | | Passage weather | | Tidevann | | Dagens lengde | |
Vær-statistikk:
| | Rekorder | | Pr. måned | | Pr. år | | Temp. 2010
| | Snø 2010/11 | | Temp. 2011 | | Snø 2012+13+14+15+16 | | Ferieplanlegger'n | |

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Søndag 22. okt.: Nye 9mm i natt og vi ligger nå på 102mm på de 4 siste dagene. Normalen (2010-2015) for hele oktober ligger på 135mm og vi er allerede oppe i 188mm. Den våte september endte på 222 og trolig vil oktober overgå dette. Fedrelandsvennen melder at to steder på E18 i Aust-Agder er det vann i veibanen og at 3 fylkesveier er stengt. Flomvarselet for søndag er fortsatt er på kategori 3, nest høyeste nivå, for følgende kommuner i Aust-Agder: Iveland, Åmli, Birkenes, Lillesand, Froland, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad, Arendal, Grimstad og Risør. Flomvarsel kategori 3 beskrives som en «alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.»

Lørdag 21. okt.: Fram til 12 i dag har vi fått 31mm regn. Sammen med torsdagens 15 og fredagens 44 har vi de 3 siste dagene da totalt fått 90mm. Flekkerøya har på de 3 samme dagene "bare" fått 61mm noe som bekrefter ar nedbørmengdene øker mye ettersom de kommer innover land, tvinges opp og avkjøles. Kald luft kan som vi vet ikke absorbere like mye fukt som varm og derfor kondenseres fukten til regn. Storflommen ved månedskiftet ga på Tømmerstø 112mm på 3 dager. Denne nedbøren er langtfra slutt. Storm varseler faktisk hele 140mm til i Kristiansand fram til onsdag slik at dette faktisk ser ut til å bli betydelig mere enn under storflommen ved månedskiftet
Fredag 20. okt.:
15mm igår og 6,4 fram til 10:30 i dag. Mellom kl. 2 og 5 i ettermiddag ventes mest regn.
Torsdag 19. okt.:
Usedvanlig mye nedbør varsles for de nærmeste dagene - på grensen til ekstremvarsel. Storm melder rundt 100 mm på 5 dager og mest på fredag.
Onsdag 18. okt.:
Restene av Ophelia døde hen rundt midnatt etter å ha vært oppe i 16,6 m/s som tilsvarer stiv kuling.

September 2017
ble en veldig spesiell vær-måned. Nord- og midt-Norge ble for en gangs skyld værvinner med varmt og tørt vær mens sørlandet druknet i regn. Bergen fikk 5 tørre sommerdager (+20 grader) sent i måneden noe som aldri har skjedd før. Bodø fikk den varmeste september siden 1934. Årsaken var et stabilt høytrykk over Russland som satte opp en stabil østavind siste halve måneden. Fra 15. til 30. september registrerte vi stabile østlige vinder. Dermed fikk sørlandet det regnet som vestlandet normalt tar imot. Temperaturmessig var måneden normal (+0,3 grader) men det var betraktelig mer nedbør (222 – normalen er 149) og flere nedbørdager enn normalt (18 vs. 13). Samtidig minner vi om at september i fjor var den varmeste og tørreste i «manns minne» - kun 36 mm nedbør. I fjor var september like varm som august og hele 2,8 grader varmere enn normalt.
Det mest spesielle var dog nedbøren og flommen i månedskiftet september-oktober. Mestad målestasjon på Oddernes har fått 224mm og Senumstad i Aust-Agder hele 287mm på 3 døgn mens vår stasjon fikk 112 mm fra lørdag 30.9. tom. mandag 2.10. Dette førte til storflom i Agder. Særlig Tovdalsvassdraget på Dønnestad ble hardt rammet og den nye Vågsbygd-tunellen ble oversvømt. 3300 skader taksert til 500 millioner kroner er kommet inn til forsikringsselskapene pr. 19. oktober.

August 2017
ble kald og havnet 0,5 grad under normalen fra 2010-2015. Mer spesielt var det at sjøtemperaturen havnet helt nede på 16,0 grader som er 2,0 grader under normalen.
August pleier å ha varmere sjø enn juli. Normalen ligger på 18 grader mot julis 17,5. I år havnet agust-sjøen helt likt med juli. August fortsetter den kalde trenden fra juni og juli. Faktisk hadde august færrest "Nordiske sommerdager" (+20 grader) siden 2012 dvs. 16 stk. mens normalen er 20,5. Bare 2011 hadde færre av de varme dagene. Ser vi sommeren under ett (mai, juni, juli og august) finner vi 2 merkverdigheter: Varmeste sommerdag kom så tidlig som 25. mai med 25,2 grader og varmeste natt så seint som 29. august med 17,2 grader. Det ser også ut som vi kan glemme både SommerMilepel #5 (3 Smeigeda'er på rad) og #6 (Tropenatt) i år. Milepel 5 kom så tidlig som 5. juni i fjor og den høythengende #6 kom siste gang drømmesommeren 2014. Ellers går våre tanker til Texas. Den tropiske orkanen Harvey har pr. 6. september krevd 50 offer og 560.000 familier har registrert seg i FEMA (det federale hjelpeprogrammet). USA og Trump får erfare hva global oppvarming betyr i praksis. Varmt hav er drivkraften i disse orkanene og det settes stadig varmerkorder. Av de ti varmeste årene siden 1880 er alle unntatt 1998 plassert på 2000-tallet.


Nå kan Tømmerstø-været med flere kamera og sjø-temperatur følges LIVE. Klikk linken oppe til venstre: Tømmerstø Live.
_____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuelle videoer:
>> Den nye eGolf <> Micro-Chopin dirigerer Vals No. 5 <> Same Procedure as Last Year 2 <<

Utvalgte live kamera (anbefaler ADBLOCK): | Varoddbrua | Tømmerstø-Dvergsnestangen | Lindesnes Fyr | Gartnerløkka (trafikk-knutepunkt i Kr.sand sentrum) |
Aktuellt: |
Dagens forsider | Pessimistiske klimaforskere | Alarmerende varme på Nordpolen | Samseth's 10 klimafakta | Derfor tar klimaskeptikerne feil | Menneskeskapt oppvarming? | Klimapause? |
Bilder, video's etc.: | Dagens ASTRO-bilde | Foto-arkiv 1 | Foto-arkiv 2
| Video-arkiv | Vindskala | Referanse-termometer | Snickerboden | SY Black Dragonfly | CV Muhammed | Om |
Quiz: | Fremmedord | Norske Ordtak 1
| Norske Ordtak 2 | Berømte sitater | TBF-er |
Trafikk: |
Veikamera | Flytrafikk | Er flyet i rute? | Båt-trafikk | Er toget i rute? |

Sommer-milepeler 2017: 1) Tjelden kom: 18.mars. 2) Terna kom: 26.apr. 3) Første smeigeda': 26. mai 4) Badetemp >20 grader: 25.juli. 5) 3 smeigeda'er på rad:XX 6) Tropenatt: XX
Sommer 2016: 1) Tjelden kom: 22. mars 2) Terna kom: 30. apr. 3) Første smeigeda': 1. juni 4) Badetemp >20 grader: 3. juni 5) 3 smeigeda'er på rad: 5. juni 6) Tropenatt: XX
Sommer 2015:
1) Tjelden kom:
22.mars. 2) Terna kom: 1. mai. 3) Første smeigeda': 1. juli. 4) Badetemp >20 grader: 22. aug. 5) 3 smeigeda'er på rad: 23. aug. 6) Tropenatt: XX
Sommer 2014:
1) Tjelden kom: 26. mars. 2) Terna kom: 26. apr. 3) Første smeigeda': 10. juli. 4) Badetemp >20 grader: 3. juni. 5) 3 smeigeda'er på rad: 12. juli 6) Tropenatt: 24.juli.
Sommer 2013:
1) Tjelden kom: 31.mars. 2) Terna kom: 5.mai. 3) Første smeigeda': 1.juni. 4) Badetemp >20 grader: 9. juli. 5) 3 smeigeda'er på rad: 19. juli 6) Tropenatt XX
Sommer 2012: 1) Tjelden kom: 20.mars. 2) Terna kom: 29.apr. 3) Første smeigeda': 8.juli. 4) Badetemp >20 grader: 4. aug. 5) 3 smeigeda'er på rad:
XX
6) Tropenatt: XX
Sommer 2011:
1) Tjelden kom: 18.mars. 2) Terna kom: 24.apr. 3) Første smeigeda': 3.juni. 4) Badetemp >20 grader: 7. juli 5) 3 smeigeda'er på rad: 28. juli 6) Tropenatt: 4.aug.

Vintermilepeler
Vinter 16-17:
1) SjøT <10grader: 25.okt. 2) Første frostnatt: 3.nov. 3) Første snøfall: 5.nov. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 14.feb. 5) Isfritt: 16.feb.
Vinter 15-16: 1) SjøT <10grader: 8.nov. 2. Første frostnatt: 21.nov. 3) Første snøfall: 14.des 4) Is i Ytre Fidjekilen: XX. 5) Isfritt: XX.
Vinter 14-15:
1) SjøT <10grader:
23.nov. 2) Første frostnatt: 3.des. 3) Første snøfall: 24.des. 4) Is i Ytre Fidjekilen: XX. 5) Isfritt: XX.
Vinter 13-14:
1) SjøT <10grader: 1.des. 2) Første frostnatt: 11.nov. 3) Første snøfall: 13.jan. 4) Is i Ytre Fidjekilen: XX. 5) Isfritt: XX
Vinter 12-13:
1) SjøT <10grader: 14.nov. 2) Første frostnatt: 27.okt. 3) Første snøfall: 1.des. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 1.feb. 5) Isfritt: 5.feb.
Vinter 11-12: 1) SjøT <10grader: 2.des. 2) Første frostnatt: 7.des. 3) Første snøfall: 6.des. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 7.feb. 5) Isfritt:
20.feb.
Vinter 10-11:
1) SjøT <10grader: 6.nov. 2) Første frostnatt: 7.nov. 3) Første snøfall: 9.nov. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 14.jan. 5) Isfritt: 6.feb.

Den fantastiske grafikken under viser hele verdens vinder (venstre) og nedbør (høyre) i reell tid. Kan kjøres hele 10 dager fram !!
Klikk&Dra med en finger for panorering. Klikk&Dra med 2 fingrer for zoom. Velg værparameter på høyre kant. Kjør 10 dager fram i tid med "Play" nederst.
Verdens vinder (grafen under) .........................................................................................................Verdens nedbør (grafen under)

Nordiske sommerdager