Vær og sjøtemperatur på Palmekysten - Tømmerstø - Kristiansand - Norge
Best på været som var

Været nå: | | Tømmerstø-LIVE | | Yr observasjoner | | Prognoser | | Satellittbilder | | Passage weather | | Tidevann | | Dagens lengde | |
Vær-statistikk:
| | Rekorder | | Pr. måned | | Pr. år | | Temp. 2010
| | Snø 2010/11 | | Temp. 2011 | | Snø 2012+13+14+15+16 | | Ferieplanlegger'n | |

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Onsdag 26. Juli: SjøTemp-service onsdag kl. 13:30 norsk tid. (06:30 Panama tid):
Da kom BadeMax tilbake til 20 igjen etter siger og skriver 5 uker. Fevennen rapporterer om kaldt badevann langs hele kysten. Vi minner om at sjøen normalt er varmere i august. August-normalen er 18,0 mens juli-normalen (basert på målinger fra 2010 til 2015) ligger på 17,5. Så langt i juli har Fidjekilen ligget på 15,8 (minimums-måling). Bading foregår normalt på solrike ettermiddager. Derfor kaller jeg døgnets maximumsmåling for BadeMax og den har så langt i juli vært 18,2. Juli i år har hittil vært hele 1,4 grader kaldere enn i fjor som var ganske normal.
>>>> Kaldest sjø i natt: 17,5 (opp 1,0 fra i går) 
>>>> Varmeste sjø i går: 20,0 (kl. 14:45)
>>>> SjøTemp. kl. 13:30 i dag: 19,1

Juni 2017: En "normal" vær-måned som sikkert opplevdes litt kald, blåsete og skuffende for de som ventet på sommeren med stor S. Temperaturmessig lå den 0,3 over normalen mens sjøen havnet 0,9 grader kaldere enn normalen (som er fra 2010 til 2015). De flotte sommerdagene vi venter på har uteblitt. Vi hadde bare 2 superflotte kvelder (kalt "MiniSmeig") og faktisk ingen av de aller flotteste "Smeigeda'ene". I mai hadde vi faktisk 2 slike og hele 3 i juni i fjor. Dager med maks-temperatur over 20 grader kalles Nordiske Sommerdager. Slike fikk vi 11 av mens i fjor fikk vi hele 16. Flest Nordiske juni-sommerdager fikk vi den varme sommeren 2014 med hele 24 av junis 31 dager. I 2014 var faktisk alle juli-dagene over 20 grader. Men Juli begynner ihverfall bra med "Smeigeda' som åpning.

Nå kan Tømmerstø-været med flere kamera og sjø-temperatur følges LIVE. Klikk linken oppe til venstre: Tømmerstø Live.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuelle videoer:
>> Morgenstemning <> Inca Perfection <> Sommer på Palmekysten <<

Utvalgte live kamera (anbefaler ADBLOCK): | Varoddbrua | Tømmerstø-Dvergsnestangen | Lindesnes Fyr | Gartnerløkka (trafikk-knutepunkt i Kr.sand sentrum) |
Aktuellt: |
Dagens forsider | Pessimistiske klimaforskere | Alarmerende varme på Nordpolen | Samseth's 10 klimafakta | 2016 det varmeste året | Menneskeskapt oppvarming? | Klimapause? |
Bilder, video's etc.: | Dagens ASTRO-bilde | Foto-arkiv 1 | Foto-arkiv 2
| Video-arkiv | Vindskala | Referanse-termometer | Snickerboden | SY Black Dragonfly | CV Muhammed | Om |
Quiz: | Fremmedord | Norske Ordtak 1
| Norske Ordtak 2 | Berømte sitater | TBF-er |
Trafikk: |
Veikamera | Flytrafikk | Er flyet i rute? | Båt-trafikk | Er toget i rute? |

Sommer-milepeler 2016: 1) Tjelden kom: 18.mars. 2) Terna kom: 26.apr. 3) Første smeigeda': 26. mai 4) Badetemp >20 grader: 18.jun. 5) 3 smeigeda'er på rad:?? 6) Tropenatt: ??
Sommer 2016: 1) Tjelden kom: 22. mars 2) Terna kom: 30. apr. 3) Første smeigeda': 1. juni 4) Badetemp >20 grader: 3. juni 5) 3 smeigeda'er på rad: 5. juni 6) Tropenatt: XX
Sommer 2015:
1) Tjelden kom:
22.mars. 2) Terna kom: 1. mai. 3) Første smeigeda': 1. juli. 4) Badetemp >20 grader: 22. aug. 5) 3 smeigeda'er på rad: 23. aug. 6) Tropenatt: XX
Sommer 2014:
1) Tjelden kom: 26. mars. 2) Terna kom: 26. apr. 3) Første smeigeda': 10. juli. 4) Badetemp >20 grader: 3. juni. 5) 3 smeigeda'er på rad: 12. juli 6) Tropenatt: 24.juli.
Sommer 2013:
1) Tjelden kom: 31.mars. 2) Terna kom: 5.mai. 3) Første smeigeda': 1.juni. 4) Badetemp >20 grader: 9.juli. 5) 3 smeigeda'er på rad: 19.juli 6) Tropenatt XX
Sommer 2012: 1) Tjelden kom: 20.mars. 2) Terna kom: 29.apr. 3) Første smeigeda': 8.juli. 4) Badetemp >20 grader: 4.aug. 5) 3 smeigeda'er på rad:
XX :
6) Tropenatt: XX
Sommer 2011:
1) Tjelden kom: 18.mars. 2) Terna kom: 24.apr. 3) Første smeigeda': 3.juni. 4) Badetemp >20 grader: 7.juli. 5) 3 smeigeda'er på rad: 28. juli ) 6) Tropenatt: 4.aug.

Vintermilepeler
Vinter 16-17:
1) SjøT <10grader: 25.okt. 2) Første frostnatt: 3.nov. 3) Første snøfall: 5.nov. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 14.feb. 5) Isfritt: 16.feb.
Vinter 15-16: 1) SjøT <10grader: 8.nov. 2. Første frostnatt: 21.nov. 3) Første snøfall: 14.des 4) Is i Ytre Fidjekilen: XX. 5) Isfritt: XX.
Vinter 14-15:
1) SjøT <10grader:
23.nov. 2) Første frostnatt: 3.des. 3) Første snøfall: 24.des. 4) Is i Ytre Fidjekilen: XX. 5) Isfritt: XX.
Vinter 13-14:
1) SjøT <10grader: 1.des. 2) Første frostnatt: 11.nov. 3) Første snøfall: 13.jan. 4) Is i Ytre Fidjekilen: XX. 5) Isfritt: XX
Vinter 12-13:
1) SjøT <10grader: 14.nov. 2) Første frostnatt: 27.okt. 3) Første snøfall: 1.des. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 1.feb. 5) Isfritt: 5.feb.
Vinter 11-12: 1) SjøT <10grader: 2.des. 2) Første frostnatt: 7.des. 3) Første snøfall: 6.des. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 7.feb. 5) Isfritt:
20.feb.
Vinter 10-11:
1) SjøT <10grader: 6.nov. 2) Første frostnatt: 7.nov. 3) Første snøfall: 9.nov. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 14.jan. 5) Isfritt: 6.feb.

Den fantastiske grafikken under viser hele verdens vinder (venstre) og nedbør (høyre) i reell tid. Kan kjøres hele 10 dager fram !!
Klikk&Dra med en finger for panorering. Klikk&Dra med 2 fingrer for zoom. Velg værparameter på høyre kant. Kjør 10 dager fram i tid med "Play" nederst.
Verdens vinder (grafen under) .........................................................................................................Verdens nedbør (grafen under)

 

Nordiske sommerdager