Vær og sjøtemperatur på Palmekysten - Tømmerstø - Kristiansand - Norge
Best på været som var

Været nå: | | Tømmerstø-LIVE | | Yr observasjoner | | Prognoser | | Satellittbilder | | Passage weather | | Tidevann | | Dagens lengde | |
Vær-statistikk:
| | Rekorder | | Pr. måned | | Pr. år | | Temp. 2010
| | Snø 2010/11 | | Temp. 2011 | | Snø 2012+13+14+15+16 | | Ferieplanlegger'n | |

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Tirsdag 23. januar:
I 2 uker har natteminimum ligget mellom -2 og +2 grader. Ingen stabil gammeldags vinter langs kysten akkurat. Etter ei uke har Agder Energi fortsatt 13 utkoblinger som berører 260 abonenter. Har medfølelse med reparatørene men ikke med sjefene som neglisjerer linjeryding.
Søndag 21. januar:
3 nye cm snø i natt og fortsatt 3500 husstander uten strøm. Agder Energi burde bruke nettleia på strømgatene istedenfor utbytte. På 11 snøfall i vinter har vi kun fått 35 cm (teoretisk akkumulert). Det "tyngste" snøfallet ga kun 6 cm.
Lørdag 20. januar:
Store problemer: Både Agder Energi og NSB sliter i Agder. Etter å ha vært nede i 71 abonnent-feil i går er de nå plutselig oppe i 7176 igjen og kartet viser 26 utkoblinger i høyspentnettet godt fordelt i Agder lørdag formiddag. En kjempe-økning pga. nytt snøfall. NSB opplyser samtidig at 3 strekk er stengt: Kristiansand- Nelaug, Nelaug-Arendal og Marnardal-Audnedal. Dette skyldes både snø og strømtilførsel. Mer enn 300 meter kjøreledning må erstattes
Tirsdag 16. januar:
29,4mm regn på Tømmerstø har gitt 30-50 cm snø på sør- og østlandet. Store trafikale problemer og Agder Energi rapporterer om ikke mindre enn 43 strømstanser som berører 12.193 kunder ved 9-tida. Det er en stor skam at energiselskapene ikke klarer å rydde strømgatene og forsterke nettet til tross for stadig høyere linjeleie og påbud fra myndighetene.

Været i 2017:
Året startet med en mild og snøfattig vinter. Bare 69 cm akkumulert snø på kun 11 snødager. Normalen på Tømmerstø ligger på 144 cm på 20 snødager. Normalen er gjennomsnittet for 2010-2015 og snøfall før årsskiftet (som vanligvis er beskjedent) er medregnet. Januar ble ekstrem varm, hele 2,4 grader over normalen. Sommeren var dårlig med en kald og våt juli og det var ekstra kaldt i sjøen, hele 1,5 grad kaldere enn normalen. Sommeren under ett (juni. juli, august) hadde 50 nordiske sommerdager (med temp. over 20 grader) mens normalen er 57. Av årets 12 måneder var 8 innafor normalen (+/- 0,5 grad), juli og august lå langt under normalen og desember og januar lå langt over normalen. Sør-Norge har opplevd 6 ekstreme værsituasjoner i 2017. Det begynnte med "Vidar" 11. og 12. januar. 24. april hadde vi det største april-snøfallet på 32 år på Østlandet med mange innstillt fly. Måneds-skiftet september-oktober ga historiens største flomkatastrofe på Agder. Senumstad i Aust-Agder registrerte hele 287mm på 3 døgn. Flommen ble det dyreste ekstremværet i 2017 og bare i Agder kom det inn 3300 skader taksert til 500 millioner kroner pr. 19. oktober. Det løftet året opp blant de aller dyreste naturskadeårene etter 1980 da Gjesidige startet statistikken. 2017 ble avsluttet med ekstremværene "Ylva" (november) og "Aina" og "Birk" (desember) som hver for seg raserte for millioner. Vår målestasjon kunne desuten registrere nye varmerekorder (siden 2010) både for januar, november og desember.

Desember 2017:
Desember ble våt og vill i sør-Norge og her sør havnet den 1,3 grader varmere enn normalen (= gjennomsnittet for årene 2010-2015). Desember-nedbøren på Tømmerstø har variert veldig de siste årene. I fjor kun 47 og i forfjor hele 206 mm. Årets desember nedbør ga oss her sør kun 78 mm mens Bergen har "druknet" og var kun 10 fattige millimetre fra å sette årsrekord. Vestlandet har blitt utsatt for 2 kraftige ekstremvær i desember. De fikk vi også merke her sør. Først "Aina" 6.12. og deretter "Birk" lille juleaften. En 38 år gammel kvinne på Osterøy ble drept av et jordras utløst av Aina som ga oss her sør årets kraftigste vindkast med 22,3 m/s (liten storm). Birk ga oss desember-varmerkord med hele 12,4 grader. Det er opp 0,6 fra forrige rekord fra i fjor. Vi ser at varmerekordene kommer hurtigere enn kulderekordene. De 2 siste årene har gitt oss hele 4 varmerekorder men ingen kulderekord. Bergen fikk hele 93mm av Birk på lille juleaften og det har aldri regnet så mye på en dag tidligere i Bergen. Der får de årlig over 3 meter med regn men Tømmerstø ligger godt under halvparten med 1,3 meter.

Nå kan Tømmerstø-været med flere kamera og sjø-temperatur følges LIVE. Klikk linken oppe til venstre: Tømmerstø Live.
_____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuelle videoer:
>> Moment of Truth <> Microchopin <> Boen Foss 2. oktober 2017 <<

Utvalgte live kamera (anbefaler ADBLOCK): | Varoddbrua | Tømmerstø-Dvergsnestangen | Lindesnes Fyr | Gartnerløkka (trafikk-knutepunkt i Kr.sand sentrum) |
Aktuellt: |
Dagens forsider | Pessimistiske klimaforskere | Alarmerende på Nordpolen | Samseth's 10 klimafakta | Klimaskeptikerne tar feil | Menneskeskapt oppvarming? | Tidenes varmeste juli igjen |
Bilder, video's etc.: | Dagens ASTRO-bilde | Foto-arkiv 1 | Foto-arkiv 2
| Video-arkiv | Vindskala | Referanse-termometer | Snickerboden | SY Black Dragonfly | CV Muhammed | Om |
Quiz: | Fremmedord | Norske Ordtak 1
| Norske Ordtak 2 | Berømte sitater | TBF-er |
Trafikk: |
Veikamera | Flytrafikk | Er flyet i rute? | Båt-trafikk | Er toget i rute? |

Vintermilepeler 16-17: 1) SjøT <10grader: 1.nov. 2) Første frostnatt: 20.nov 3) Første snøfall: 21.nov. 4) Is i Ytre Fidjekilen: ?? 5) Isfritt: ??
Vinter 15-16: 1) SjøT <10grader: 25.okt. 2) Første frostnatt: 3.nov. 3) Første snøfall: 5.nov. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 14.feb. 5) Isfritt: 16.feb.
Vinter 15-16: 1) SjøT <10grader: 8.nov. 2. Første frostnatt: 21.nov. 3) Første snøfall: 14.des 4) Is i Ytre Fidjekilen: XX. 5) Isfritt: XX.
Vinter 14-15:
1) SjøT <10grader:
23.nov. 2) Første frostnatt: 3.des. 3) Første snøfall: 24.des. 4) Is i Ytre Fidjekilen: XX. 5) Isfritt: XX.
Vinter 13-14:
1) SjøT <10grader: 1.des. 2) Første frostnatt: 11.nov. 3) Første snøfall: 13.jan. 4) Is i Ytre Fidjekilen: XX. 5) Isfritt: XX
Vinter 12-13:
1) SjøT <10grader: 14.nov. 2) Første frostnatt: 27.okt. 3) Første snøfall: 1.des. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 1.feb. 5) Isfritt: 5.feb.
Vinter 11-12: 1) SjøT <10grader: 2.des. 2) Første frostnatt: 7.des. 3) Første snøfall: 6.des. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 7.feb. 5) Isfritt:
20.feb.
Vinter 10-11:
1) SjøT <10grader: 6.nov. 2) Første frostnatt: 7.nov. 3) Første snøfall: 9.nov. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 14.jan. 5) Isfritt: 6.feb.

Sommer-milepeler 2017: 1) Tjelden kom: 18.mars. 2) Terna kom: 26.apr. 3) Første smeigeda': 26. mai 4) Badetemp >20 grader: 25.juli. 5) 3 smeigeda'er på rad:XX 6) Tropenatt: XX
Sommer 2016: 1) Tjelden kom: 22. mars 2) Terna kom: 30. apr. 3) Første smeigeda': 1. juni 4) Badetemp >20 grader: 3. juni 5) 3 smeigeda'er på rad: 5. juni 6) Tropenatt: XX
Sommer 2015:
1) Tjelden kom:
22.mars. 2) Terna kom: 1. mai. 3) Første smeigeda': 1. juli. 4) Badetemp >20 grader: 22. aug. 5) 3 smeigeda'er på rad: 23. aug. 6) Tropenatt: XX
Sommer 2014:
1) Tjelden kom: 26. mars. 2) Terna kom: 26. apr. 3) Første smeigeda': 10. juli. 4) Badetemp >20 grader: 3. juni. 5) 3 smeigeda'er på rad: 12. juli 6) Tropenatt: 24.juli.
Sommer 2013:
1) Tjelden kom: 31.mars. 2) Terna kom: 5.mai. 3) Første smeigeda': 1.juni. 4) Badetemp >20 grader: 9. juli. 5) 3 smeigeda'er på rad: 19. juli 6) Tropenatt XX
Sommer 2012: 1) Tjelden kom: 20.mars. 2) Terna kom: 29.apr. 3) Første smeigeda': 8.juli. 4) Badetemp >20 grader: 4. aug. 5) 3 smeigeda'er på rad:
XX
6) Tropenatt: XX
Sommer 2011:
1) Tjelden kom: 18.mars. 2) Terna kom: 24.apr. 3) Første smeigeda': 3.juni. 4) Badetemp >20 grader: 7. juli 5) 3 smeigeda'er på rad: 28. juli 6) Tropenatt: 4.aug.

Den fantastiske grafikken under viser hele verdens vinder (venstre) og nedbør (høyre) i reell tid. Kan kjøres hele 10 dager fram !!
Klikk&Dra med en finger for panorering. Klikk&Dra med 2 fingrer for zoom. Velg værparameter på høyre kant. Kjør 10 dager fram i tid med "Play" nederst.
Verdens vinder (grafen under) .........................................................................................................Verdens nedbør (grafen under)