Vær og sjøtemperatur på Palmekysten - Tømmerstø - Kristiansand - Norge
Best på været som var

Været nå: | | Tømmerstø-LIVE | | Yr observasjoner | | Prognoser | | Satellittbilder | | Passage weather | | Tidevann | | Dagens lengde | |
Vær-statistikk:
| | Rekorder | | Pr. måned | | Pr. år | | Temp. 2010
| | Snø 2010/11 | | Temp. 2011 | | Snø 2012+13+14+15+16 | | Ferieplanlegger'n | |

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Onsdag 14. des.:
Og i går forsvant snøen. Temp'en steg 7 grader og 13mm regn i går og i natt gjorde sluttrensken. Men vi fikk en liten forsmak på vinter også helt sør på kyststripa.
Tirsdag 12. des.:
Vinteren holder stand med -2,8 i natt og bare +0,3 som gårsdagens maxtemperatur. Men i natt kommer varmen og regnet. Bortsett fra et lite dipp på 3,7 grader holder sjøen seg seg stabllt mellom 7 og 8 grader.
Mandag 11. des.:
6 cm snø helt ute i skjærran, årets første snø som ikke umiddelbart regner bort.
Søndag 10. des.:
Sesongens nest kaldeste natt med -2,4 grader og fortsatt synkende temperatur ved 9tida.

November 2017
ble en helt normal vær-måned. Det mest spesielle måtte kanskje være restene av ekstremværet Ylva som gjestet landsdelen 22. - 25. november. Det var spesiellt Troms som ble rammet og flere steder målte de vinder over 40 m/sek der oppe. Fagernesfjellet ved Narvik toppet lista med 47,5 m/s. Den 22. bøttet det ned hele 54 mm på Tømmerstø og vi målte sterke kastevinder både den 22. 23. og 24. Det heftigste vinkastet fikk vi den 25. med 20 m/s på en ellers stille dag. VinterMilepel #1 - SjøTemp < 10grader - gikk inn 1. november. Milepel #2 - Første Frostnatt - gikk inn 20. november og Milepel #3 - Første snøfall (2 cm) den 21. som riktig nok regnet bort samme natt.

Oktober 2017:
Det som slår en når man ser på september og oktober 2017 kontra 2016 er hvor uforutsigbar og varierene den norske høsten kan være. I fjor var disse to måneden ekstremt tørre. I år ekstremt våte. September 2017- 222 mm kontra 2016 bare 36 mm. Oktober 2017 - 242 mm kontra 2016 bare 52 mm. Normalen (2010-2015) ligger hhv. på 149 og 135 mm. All nedbøren har også skapt flom og oversvømmelser. Først ved månedsskiftet sept-okt. da spesiellt på Drangsholt nord for Kristiansand fikk store skader og dernest 20.-22. oktober da det gikk verst utover Tvedestrand. E18 ble også sperret av oversvømmelse. Vi registrerte også en sterk kuling (18,8 m/s) natten til 28. oktober. Rotvelter kuttet strømmen til 1786 Agder-boere og neste dag fikk vi en liten reprise med nye rotvelter og strømbrudd. Elektrisitetsforsyningen er livsviktig og slike strømbrudd får vi hver eneste høst. Agder Energi må trappe opp innsatsen med å holde kraftgatene åpne.

Nå kan Tømmerstø-været med flere kamera og sjø-temperatur følges LIVE. Klikk linken oppe til venstre: Tømmerstø Live.
_____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuelle videoer:
>> Pentatonix: Little Drummer Boy <> Dione/Bocelli: The Prayer <> Kyrkjebø/Nordstoga: Upp gledjest alle <<

Utvalgte live kamera (anbefaler ADBLOCK): | Varoddbrua | Tømmerstø-Dvergsnestangen | Lindesnes Fyr | Gartnerløkka (trafikk-knutepunkt i Kr.sand sentrum) |
Aktuellt: |
Dagens forsider | Pessimistiske klimaforskere | Alarmerende på Nordpolen | Samseth's 10 klimafakta | Klimaskeptikerne tar feil | Menneskeskapt oppvarming? | Tidenes varmeste juli igjen |
Bilder, video's etc.: | Dagens ASTRO-bilde | Foto-arkiv 1 | Foto-arkiv 2
| Video-arkiv | Vindskala | Referanse-termometer | Snickerboden | SY Black Dragonfly | CV Muhammed | Om |
Quiz: | Fremmedord | Norske Ordtak 1
| Norske Ordtak 2 | Berømte sitater | TBF-er |
Trafikk: |
Veikamera | Flytrafikk | Er flyet i rute? | Båt-trafikk | Er toget i rute? |

Vintermilepeler 16-17: 1) SjøT <10grader: 1.nov. 2) Første frostnatt: 20.nov 3) Første snøfall: 21.nov. 4) Is i Ytre Fidjekilen: ?? 5) Isfritt: ??
Vinter 15-16: 1) SjøT <10grader: 25.okt. 2) Første frostnatt: 3.nov. 3) Første snøfall: 5.nov. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 14.feb. 5) Isfritt: 16.feb.
Vinter 15-16: 1) SjøT <10grader: 8.nov. 2. Første frostnatt: 21.nov. 3) Første snøfall: 14.des 4) Is i Ytre Fidjekilen: XX. 5) Isfritt: XX.
Vinter 14-15:
1) SjøT <10grader:
23.nov. 2) Første frostnatt: 3.des. 3) Første snøfall: 24.des. 4) Is i Ytre Fidjekilen: XX. 5) Isfritt: XX.
Vinter 13-14:
1) SjøT <10grader: 1.des. 2) Første frostnatt: 11.nov. 3) Første snøfall: 13.jan. 4) Is i Ytre Fidjekilen: XX. 5) Isfritt: XX
Vinter 12-13:
1) SjøT <10grader: 14.nov. 2) Første frostnatt: 27.okt. 3) Første snøfall: 1.des. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 1.feb. 5) Isfritt: 5.feb.
Vinter 11-12: 1) SjøT <10grader: 2.des. 2) Første frostnatt: 7.des. 3) Første snøfall: 6.des. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 7.feb. 5) Isfritt:
20.feb.
Vinter 10-11:
1) SjøT <10grader: 6.nov. 2) Første frostnatt: 7.nov. 3) Første snøfall: 9.nov. 4) Is i Ytre Fidjekilen: 14.jan. 5) Isfritt: 6.feb.

Sommer-milepeler 2017: 1) Tjelden kom: 18.mars. 2) Terna kom: 26.apr. 3) Første smeigeda': 26. mai 4) Badetemp >20 grader: 25.juli. 5) 3 smeigeda'er på rad:XX 6) Tropenatt: XX
Sommer 2016: 1) Tjelden kom: 22. mars 2) Terna kom: 30. apr. 3) Første smeigeda': 1. juni 4) Badetemp >20 grader: 3. juni 5) 3 smeigeda'er på rad: 5. juni 6) Tropenatt: XX
Sommer 2015:
1) Tjelden kom:
22.mars. 2) Terna kom: 1. mai. 3) Første smeigeda': 1. juli. 4) Badetemp >20 grader: 22. aug. 5) 3 smeigeda'er på rad: 23. aug. 6) Tropenatt: XX
Sommer 2014:
1) Tjelden kom: 26. mars. 2) Terna kom: 26. apr. 3) Første smeigeda': 10. juli. 4) Badetemp >20 grader: 3. juni. 5) 3 smeigeda'er på rad: 12. juli 6) Tropenatt: 24.juli.
Sommer 2013:
1) Tjelden kom: 31.mars. 2) Terna kom: 5.mai. 3) Første smeigeda': 1.juni. 4) Badetemp >20 grader: 9. juli. 5) 3 smeigeda'er på rad: 19. juli 6) Tropenatt XX
Sommer 2012: 1) Tjelden kom: 20.mars. 2) Terna kom: 29.apr. 3) Første smeigeda': 8.juli. 4) Badetemp >20 grader: 4. aug. 5) 3 smeigeda'er på rad:
XX
6) Tropenatt: XX
Sommer 2011:
1) Tjelden kom: 18.mars. 2) Terna kom: 24.apr. 3) Første smeigeda': 3.juni. 4) Badetemp >20 grader: 7. juli 5) 3 smeigeda'er på rad: 28. juli 6) Tropenatt: 4.aug.

Den fantastiske grafikken under viser hele verdens vinder (venstre) og nedbør (høyre) i reell tid. Kan kjøres hele 10 dager fram !!
Klikk&Dra med en finger for panorering. Klikk&Dra med 2 fingrer for zoom. Velg værparameter på høyre kant. Kjør 10 dager fram i tid med "Play" nederst.
Verdens vinder (grafen under) .........................................................................................................Verdens nedbør (grafen under)